Gastric bypass

Hem / Operationer / Gastric bypass

Vad är Gastric bypass?

Gastric bypass är en form av magsäcksoperation. Det är en kirurgisk viktminskningsmetod där en liten ficka skapas i magsäcken och kopplas sedan direkt till tunntarmen. Denna process minskar magsäckens storlek och ändrar tarmens förlopp, vilket leder till minskat matintag och förändrad näringsupptagning.

Olika metoder för magsäcksoperationer

När det kommer till kirurgiska ingrepp för viktminskning finns det flera alternativ. Dessa metoder varierar i hur de genomförs och deras effekt på kroppens matsmältningssystem. Här följer en genomgång av några av de mest populära metoderna.

Gastric bypass

Vid en Gastric bypass omformas magsäcken och en del av tunntarmen omleds. Detta resulterar i att magsäcken blir mindre och bidrar till viktnedgång.

Gastric sleeve

Vid en Gastric sleeve, eller sleeve gastrektomi, tas en stor del av magsäcken bort och det som återstår är en smal "ärm" eller "sleeve". Metoden påverkar inte tarmens förlopp, men den minskade magsäcksvolymen gör att patienten känner mättnadskänsla snabbare och äter därmed mindre.

Vikten av rätt val

Valet av kirurgisk viktminskningsmetod kan variera beroende på individens specifika behov och hälsotillstånd. Det är viktigt att diskutera med en läkare för att avgöra vilken metod som är mest lämplig för den enskilda patienten.

Vanliga frågor

Efter en Gastric bypass minskas magsäckens storlek avsevärt, vilket leder till att patienten känner sig mätt snabbare och därmed intar mindre mängd mat. Dessutom omleds en del av tunntarmen, vilket innebär att kroppen absorberar färre kalorier och näringsämnen. Kombinationen av begränsat kaloriintag och förändrad näringsupptagning resulterar i en betydande och ofta snabb viktnedgång.

För att kvalificera sig för en Gastric bypass-operation måste individer ofta uppfylla specifika medicinska kriterier. Dessa kan inkludera ett BMI över ett visst tröskelvärde, vanligtvis över 40 eller över 35 med samtidiga hälsoproblem relaterade till fetma (räkna ut ditt BMI här). Patienten bör också ha prövat andra viktminskningsmetoder utan framgång. Psykologiska och medicinska utvärderingar kan krävas för att säkerställa att patienten är en lämplig kandidat både fysiskt och mentalt. Varje sjukvårdsregion eller land kan ha sina egna specifika riktlinjer och kriterier.

Kostnaden för en Gastric bypass-operation varierar beroende på var den genomförs, vilken klinik du väljer, och om det finns komplikationer eller andra individuella faktorer. I Sverige, om ingreppet inte täcks av Landstinget, kan priset ligga på allt mellan 70 000 till 150 000 kr eller mer, beroende på kliniken och de inkluderade tjänsterna. Det är viktigt att konsultera med specifika kliniker för exakta prisuppgifter.

Landstinget (eller numera regionerna i Sverige) kan täcka kostnaden för en Gastric bypass-operation under vissa förutsättningar. Patienten måste ofta uppfylla specifika medicinska kriterier, som exempelvis ha ett BMI över ett visst tröskelvärde och ha prövat andra viktminskningsmetoder utan framgång. Dessutom kan psykologiska och medicinska utvärderingar krävas innan beslut fattas.

Läs mer