Lipom

Hem / Behandlingar / Lipom

Vad är lipom?

Lipom är en godartad fettvävnadstumör som oftast uppstår i underhuden. De känns vanligtvis mjuka och kan röras under huden. Lipom växer långsamt och orsakar sällan smärta eller obehag.

Varför får man lipom?

Orsaken till att lipom bildas är inte helt klarlagd. Vissa genetiska faktorer eller tidigare skador kan öka risken för att utveckla lipom. Men i många fall uppträder de utan någon uppenbar anledning.

Vanliga symptom

  • Mjuka, rörliga knölar under huden
  • Knölar som inte orsakar smärta
  • En tydlig gräns mellan lipomet och den omgivande vävnaden
  • Stadigt växande knöl under en period av månader till år

Behandling

Om ett lipom inte orsakar något obehag kan det lämnas obehandlat. Om det dock växer sig stort, orsakar smärta, eller om det finns kosmetiska skäl kan det vara läge att ta bort fettknölen med kirurgi. Ett lipom kan också avlägsnas om det finns osäkerhet om dess natur, för att utesluta andra typer av tumörer.

Förebyggande åtgärder

Även om det inte finns några bevisade sätt att förhindra lipom helt och hållet, är en hälsosam livsstil med balanserad kost och regelbunden träning alltid bra för hudens och kroppens övergripande hälsa.

Skillnaden mellan lipom och andra hudtumörer

Lipom är bara en av flera typer av hudtumörer, men det är viktigt att kunna skilja dem från andra, potentiellt allvarligare, tillstånd.

Lipom vs. liposarkom

Medan lipom är godartade fettvävnadstumörer, är liposarkom en cancerform i fettvävnaden. Liposarkom kan växa snabbare än lipom och kan ha oregelbundna gränser eller en fastare konsistens.

Basalcellscancer

Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer och uppstår från basalceller i huden. Den kan uppträda som upphöjda, skinnande knölar eller sår som inte läker, vilket skiljer den från det mjuka, rörliga utseendet hos lipom.

Melanom

Melanom är en allvarlig form av hudcancer som uppstår från pigmentproducerande celler. De kan ha en mörk färg, vara oregelbundet formade eller ändra form eller färg över tid, vilket skiljer dem från lipom.

Seborroisk keratos

Seborroisk keratos är en godartad hudtillväxt som ofta är mörkbrun eller svart. De är oftast upphöjda och kan vara vårtliknande i strukturen, till skillnad från det släta och mjuka utseendet hos ett lipom.

Läs mer