Personuppgiftspolicy

|
Personuppgiftspolicy

Malmö Plastikkirurgi använder information vi samlar in för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och ge dig den service du förväntar dig.

Dr Tyge Tindholdt

Dr. Tyge Tindholdt

GDPR

Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR, är lagstiftning som antagits av EU för att främja företagens skydd av personuppgifter. Nedan kommer vi att informera dig om hur vi behandlar och använder din personliga information och hur länge vi lagrar den.

Vilka personuppgifter genererar vi om dig och hur samlas de in?

Malmö Plastikkirurgi samlar in personlig information om dig när du använder våra tjänster. Informationen erhållas genom din kontakt med oss. Vi använder den information vi samlar in för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina data genereras direkte via din aktivitet på vår hemsida, via mailkorrespondens, via telefonkontakt med oss eller i samband med klinikbesök. Alla data som relaterar till din hälsa och behandling lagras i vårt patientjournalsystem Hlthy, som följer alla GDPR-regler. Data kan också genereras indirekte via våra sociala medier. Nedanför ser du exempel på de data vi samlar in från dig via ovan nämnda kontakter:

 • namn
 • personnummer
 • kontaktuppgifter
 • behandlingsorsak
 • hälsoupplysningar
 • sysselsättning
 • närmast anhörig
 • före och efterbilder vid behandling

Hur och varför använder vi dina personuppgifter?

Malmö Plastikkirurgi använder information vi samlar in för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och ge dig den service du förväntar dig. Vi kan använda denna information till att:

 • kunna ge dig en god och säker behandling
 • behandla dina finansiella transaktioner
 • skicka bokningsbekräftelser
 • svara på kundserviceförfrågningar
 • skicka din begärda produkt- eller serviceinformation
 • hålla dig informerad om våra specialerbjudanden och tjänster

 

Du kommer att bli ombedd att bekräfta att du accepterar att ge dina personuppgifter och att du ger tillstånd till Malmö Plastikkirurgi att använda dina personuppgifter. Om några av dina uppgifter har ändrats sedan den tid som du gav ditt samtycke kan du uppdatera och ändra dina uppgifter när som helst.

Information som publiceras på sociala medier samlar vi ibland in och detta är en viktig informationskälla för oss för att bättre förstå vår kundbas. Vi gör det på ett sätt som i de flesta fall inte identifierar enskilda kunder. Som ett exempel tittar vi på vilka grupper av kunder som är mer angelägna att prata med oss via sociala medier eller använder sociala medier för att prata om våra tjänster. Om du har en fråga eller lämnar in ett klagomål genom våra sociala medier, kommer vi naturligtvis ha ett register över ditt användarnamn. Det här används bara för att kunna korrespondera med dig och lösa problemet du har.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom sjukvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är juridisk skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Om möjligt kommer vi att meddela dig när vi delar dina uppgifter på grund av en juridisk skyldighet, men det kanske inte alltid är möjligt.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att få detta prövat.

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Uppdatering av dina personuppgifter

Vi har en laglig skyldighet att se till att de personuppgifter vi har är korrekta och aktuella. Vi uppdaterar periodiskt våra register mot kommersiellt eller offentligt tillgängliga källor för att uppdatera adresser. Du kan välja bort denna process, men det kan vara lagliga och lagstadgade krav som kräver att vi håller informationen uppdaterad om du använder våra produkter/tjänster. Hjälp oss att hjälpa dig genom att låta oss veta om dina kontaktuppgifter ändras, eller om du ser något fel i den information vi har om dig.

Datasäkerhet

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, spridning av skadlig kod, virusattacker m.m. EES består av alla EU-länder och Island, Liechtenstein och Norge. Personuppgifter kan överföras, bearbetas och lagras inom dessa länder på ett tryggt och säkert sätt eftersom de erbjuder en adekvat skyddsnivå av personaluppgifter i jämförelse med Sverige. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få en kopia av all information Malmö Plastikkirurgi har om dig, inkluderande personuppgifter, korrespondens m.m. inom en 30 dagars tidsfrist och det är kostnadsfritt. När du slutar vara en kund kommer vi behålla dina uppgifter i enligt vad som är angivet i vår integritetspolicy och vad lagföreskrifter kräver avseende sjukvård. Du kan begära att Malmö Plastikkirurgi raderar dina personuppgifter. Detta är inte en automatisk rätt. Vad Malmö Plastikkirurgi kan radera beror på vilken typ av data som vi har om dig.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du vill lämna ett klagomål till den myndighet som utför tillsyn ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Personuppgiftsansvarig

Malmö Plastikkirurgi är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas i samband med klinikens verksamhet. Har du frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår GDPR-ansvarig Lotta Nilsson Möller på mail lotta@malmoplastikkirurgi.se.