Vetenskapliga artiklar

|
|
Vetenskapliga artiklar

I vetenskapliga artiklar redovisar forskare sina resultat. Artiklarna publiceras i erkända nationella eller internationella tidskrifter.

Sandberg LH, Tønseth KA, Kloster-Jensen K, Liu J, Robe C, Reece G, Hansen EH, Berntsen K, Halle M, Edsander-Nord Å, Höckerstedt A, Kauhanen S, Sneistrup C, Tindholdt TT, Gullestad HP, Gunnarson GL, Berg E, Selber JC.

Tidsskrift Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020 Apr 11;8(10):e3173. doi: 10.1097/GOX.0000000000003173. eCollection 2020 Oct.

Läs artikel

Ingvaldsen CA, Tindholdt TT, Tønseth KA.
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2018 Aug 8;6(8):e1876. doi: 10.1097/GOX.0000000000001876. eCollection 2018 Aug

Läs artikel

Ingvaldsen CA, Bosse G, Mynarek GK, Berg T, Tindholdt TT, Tønseth KA.

Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017 Jul 25;5(7):e1405. doi: 10.1097/GOX.0000000000001405. eCollection 2017 Jul.

Läs artikel

Ingvaldsen CA, Tønseth KA, Pripp AH, Tindholdt TT.
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Feb 10;4(2):e616. doi: 10.1097/GOX.0000000000000602. eCollection 2016 Feb.

Läs artikel

Chiu K, Tindholdt TT, Tønseth KA.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Feb 9;136(3):233-5. doi: 10.4045/tidsskr.15.0230. eCollection 2016 Feb 9. Review. English, Norwegian.

Läs artikel

Tindholdt TT, Saidian S, Tønseth KA.
J Plast Surg Hand Surg. 2011 Jun;45(3):143-7. doi: 10.3109/2000656X.2011.579721.

Läs artikel

Tindholdt TT, Saidian S, Pripp AH, Tønseth KA.
Ann Plast Surg. 2011 Aug;67(2):139-42. doi: 10.1097/SAP.0b013e3181f3e39b.

Läs artikel

Tindholdt TT, Tønseth KA.
Ann Plast Surg. 2009 Aug;63(2):143-7. doi: 10.1097/SAP.0b013e318188d0a6.

Läs artikel

Tindholdt TT, Tønseth KA.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2008;42(1):28-31. doi: 10.1080/02844310701694381.

Läs artikel

Tindholdt TT, Tønseth KA.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Aug 9;127(15):1948-9. Norwegian. No abstract available.

Läs artikel

Tindholdt TT, Tønseth KA, Bjaerke TK, Abyholm FE.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Aug 9;127(15):1928-30. Norwegian. No abstract available.

Läs artikel

Tønseth KA, Hokland BM, Tindholdt TT, Abyholm FE, Stavem K.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2007;41(4):173-7.

Läs artikel

Tønseth KA, Tindholdt TT.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2007;41(2):49-52.

Läs artikel

Tønseth KA, Hokland BM, Tindholdt TT, Abyholm FE, Stavem K.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Oct;61(10):1188-94. Epub 2007 Jul 2.

Läs artikel

Tønseth KA, Tindholdt TT, Hokland BM, Abyholm FE.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2007;41(1):39-41.

Läs artikel

Tønseth KA, Tindholdt TT.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2007;41(1):1-5.

Läs mer

Tindholdt TT, Danielsen TE, Abyholm FE.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(6):373-5.

Läs mer

Tindholdt TT, Mesic H, Tønseth KA, Harbo SO.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Mar 17;125(6):739-41. Review. Norwegian.

Läs artikel

Tindholdt TT, Tønseth KA, Solberg US, Mesic H, Busic V, Begic A.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2004 Jun 17;124(12):1629-32. Review. Norwegian.

Läs artikel

Tønseth KA, Stubberud K, Tindholdt TT.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2004 May 20;124(10):1422. Norwegian. No abstract available.

Läs artikel

Busic V, Mesic H, Begic A, Tindholdt T, Solberg U, Tonseth K, Gulbrandsen P.
Plast Reconstr Surg. 2004 Feb;113(2):782-4. No abstract available.

Läs artikel

Tønseth KA, Tindholdt TT, Solberg US, Busic V, Mesic H, Begic A.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2003 Nov 6;123(21):3033-5. Review. Norwegian.

Läs artikel

Tindholdt TT, Andersen HT, Skadhauge E.
Lakartidningen. 1999 Sep 22;96(38):4014-6. Review. Danish. No abstract available.

Läs artikel

Tindholdt TT, Andersen HT, Skadhauge E.
Ugeskr Laeger. 1999 Apr 26;161(17):2507-9. Danish. No abstract available.

Läs artikel

Thorbøll JE, Bindslev N, Tindholdt TT, Schmidt P, Christensen P, Skadhauge E.
Regul Pept. 1998 Oct 16;77(1-3):105-11.

Läs artikel

Pearson GT, Thomsen L, Tindholdt TT, Skadhauge E.
Comp Biochem Physiol A Physiol. 1997 Oct;118(2):355-7.

Läs artikel

Tindholdt TT, Hansen MB, Elbrønd VS, Makinde M, Westerberg EJ, Skadhauge E.
Comp Biochem Physiol A Physiol. 1997 Oct;118(2):305-7.

Läs artikel

Hansen MB, Tindholdt TT, Elbrønd VS, Makinde M, Cassuto J, Beubler E, Westerberg EJ, Skadhauge E.
Pharmacol Toxicol. 1996 Feb;78(2):104-10.

Läs artikel

Dr Tyge Tindholdt

Dr. Tyge Tindholdt

SpeCialist i plastikkirurgi
 / MD PhD /