Om Dr. Tyge Tindholdt

”Jag har arbetat med kosmetisk plastikkirurgi, plastikkirurgi efter stor viktnedgång och rekonstruktiv plastikkirurgi i Norge, Danmark och Sverige.”

– Dr. Tyge Tindholdt

Kort curriculum

Jag tog examen som doktor 1997 vid Köpenhamns Universitet. Efter färdig AT-tjänst och ett års introduktion inom kirurgi i Danmark flyttade jag till Norge år 2000. Här började jag som kirurg inom allmän kirurgi innan jag fick min första placering inom plastikkirurgi 2002 på Skien Sykehus i Telemark. Jag fortsatte min specialisttjänstgöring vid Universitetssykehuset i Oslo och 2005 blev jag specialist i plastikkirurgi. Sedan dess har jag arbetat som överläkare med kosmetisk plastikkirurgi, plastikkirurgi efter stor viktnedgång och rekonstruktiv plastikkirurgi i Norge, Danmark och Sverige.

Dr Tyge Tindholdt

Dr. Tyge Tindholdt

SpeCialist i plastikkirurgi
 / MD PhD /
Vid den första konsultationen pratar vi ingående om dina förutsättningar, förväntningar och önskemål. Målet med detta är att försäkra sig om att vi har den bästa utgångspunkten för senare behandling.

Forskare och författare

Parallellt med mitt kliniska arbete som plastikkirurg har jag varit engagerad i forskning med fokus på bröstrekonstruktion och mikrokirurgisk teknik. 2013 ledde det till en Ph.d. vid Universitetet i Oslo. Jag är författare och medförfattare till flera vetenskapliga artiklar och lärobok kapitel. Jag har också varit aktiv med att undervisa medicinstudenter och plastikkirurger i utbildning.

Doktorsavhandling

14. juni 2013 tog dr. Tyge Tindholdt sin Ph.d. inom plastikkirurgi vid medicinska fakulteten vid Universitetet i Oslo med titeln:

Microcirculation and reinnervation in breast reconstruction using deep inferior epigastric artery perforator flaps

Sammanfattning

Ca 3 000 norska kvinnor får bröstcancer varje år. En stor andel kvinnor som tar bort bröstet vill återuppbygga det.

I sin doktorsavhandling har dr.  Tyge Tindholdt tittat på olika aspekter av modern bröstrekonstruktion med DIEAP-lambå, där bröstet rekonstrueras med hud från patientens egen buk.

Operationen utförs genom att flytta en hudlambå med underliggande fettvävnad från nedre del av magen med sin blodtillförsel. Den kopplas till blodkärl på bröstväggen för att återställa blodtillförseln till vävnaden. Lambån formas till ett bröst och vävnadsdefekten på buken stängs genom att hudkanterna sys samman.

Dr. Tindholdts avhandling från 2013 handlar om olika aspekter av avancerad bröstrekonstruktion efter bröstcancer.

I avhandlingen har Tyge Tindholdt och medarbetare visat att de flesta patienter som rekonstruerats med en DIEAP-lambå får känsel i det nya bröstet, detta trots att inga nerver kopplas samman. Det undersöktes också hur ingreppet påverkar känseln på magen och vad patienten kan förvänta sig postoperativt. Det visade sig att särskilt området under naveln blev mindre känsligt för beröring.

I några få procent av bröstrekonstruktioner med DIEAP-metoden dör mindre vävnadsområden på grund av otillräckligt blodflöde. Tindholdt och hans medarbetare har därför kartlagt blodtillförseln till vävnaden för att undersöka om det finns områden i lambån som är mer sårbara än andra. Med ett instrument som mäter blodflödet i den övre delen av huden, syns regionala skillnader i lambån både under och efter operation. Det har visat sig ha klinisk betydelse för vilken del av lambån som ska tas bort för att undvika cirkulationsproblem i det nya bröstet.

Artiklar

Doktorsavhandlingen baserades på följande vetenskapliga artiklar:

Tindholdt TT, Saidian S, Tønseth KA. 
J Plast Surg Hand Surg. 2011 Jun;45(3):143-7. doi: 10.3109/2000656X.2011.579721.

Läs artikel ›

Tindholdt TT, Saidian S, Pripp AH, Tønseth KA.
Ann Plast Surg. 2011 Aug;67(2):139-42. doi: 10.1097/SAP.0b013e3181f3e39b.

Läs artikel ›

Tindholdt TT, Tønseth KA.
Ann Plast Surg. 2009 Aug;63(2):143-7. doi: 10.1097/SAP.0b013e318188d0a6.

Läs artikel ›

Tindholdt TT, Tønseth KA.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2008;42(1):28-31. doi: 10.1080/02844310701694381.

Läs artikel ›

Medlemsskap

Dr Tyge är medlem i följande föreningar:

Klinisk erfarenhet

Överläkare i plastikkirurgi vid Aleris i Malmö, Sverige.

Överläkare i plastikkirurgi vid Bellakliniken i Helsingborg, Sverige.

Överläkare i plastikkirurgi vid Aleris i Oslo, Norge.

Överläkare i plastikkirurgi vid Akershus Universitetssykehus i Oslo, Norge.

Överläkare i plastikkirurgi vid Rikshospitalet i Oslo, Norge.

Överläkare i plastikkirurgi vid Teres Medical Group i Scandinavia.

​Överläkare i plastikkirurgi vid Rikshospitalet i Oslo, Norge.

​Överläkare i plastikkirurgi vid Sykehuset Telemark i Skien, Norge.

Överläkare i plastikkirurgi vid Nygart Privathospital i Köpenhamn, Danmark.

ST-läkare i plastikkirurgi vid Rikshospitalet i Oslo, Norge.

ST-läkare i plastikkirurgi vid Ullevål Sykehus i Oslo, Norge.

ST-läkare i plastikkirurgi vid Sykehuset Telemark i Skien, Norge.

​ST-läkare i kirurgi vid Kongsvinger Sykehus, Norge.

ST-läkare i kirurgi vid Hillerød Sygehus, Danmark.

Kommunläkare i allmän praxis i Oppland, Norge.

AT-läkare i Vestsjællands Län, Danmark.

utbildning

Ph.d. (Philosophiae doctor)
Det Medicinske Fakultet vid Universitetet i Oslo, Norge.

Specialistläkare i plastikkirurgi.

Läkarexamen (candidatus medicinae)
Det Medicinske Fakultet vid Københavns Universitet, Danmark.

Studentexamen
Amtsgymnasiet i Roskilde, Danmark.

professionell uppdatering

3rd. Norwegian-American Aesthetic Surgery Meeting
Oslo, Norge.

Advanced Liposuction and Fat Transfer Course Hands On
Miami, Florida, USA.

7th. Live Surgery Course
Marbella, Spanien.

24th. Congress of ISAPS
Miami, Florida, USA.

2nd. Norwegian-American Aesthetic Surgery Meeting
Oslo, Norge.

8th. Course of Bodylift
Geneve, Schweiz.

13th. Beauty Through Science Congress
Stockholm, Sverige.

1st. Norwegian-American Aesthetic Surgery Meeting
Oslo, Norge.

The Mentor Course in Surgical Excellence
Amsterdam, Nederländerna.

Workshop on MACS-lift, Microfat, SNIF, Nanofat Grafting & Croton Oil Peeling
Gent, Belgien.

3rd. Silimed Meeting
Rio de Janeiro, Brasilien.

22nd. Congress of ISAPS
Rio de Janeiro, Brasilien.

35th. Congress of the Scandinavian Association of Plastic Surgeons
Tromsø, Norge.

MadridCourse 2014
El Escorial, Spanien.

Plastic Surgery 2013
San Diego, Kalifornien, USA.

17th. IPRAS World Congress
Santiago, Chile.

arbetsplats

Östra Varvsgatan 38
211 13 Malmö

Telefon 040 22 31 10

Email kontakt@malmoplastikkirurgi.se

Https://malmoplastikkirurgi.se

Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö