Persondatapolitik

|
Persondatapolitik

Malmö Plastikkirurgi bruger oplysninger, vi indsamler for at opfylde vores forpligtelser over for dig og give dig den service, du forventer.

Dr Tyge Tindholdt

Dr. Tyge Tindholdt

GDPR

Databeskyttelsesforordningen ofte omtalt som GDPR er en lovgivning, som er indført af EU for at fremme virksomheders beskyttelse af personlige oplysninger. Vi vil herunder informere dig om, hvordan vi behandler og anvender dine personlige oplysninger og hvor længe vi opbevarer dem.

Hvilke personlige oplysninger har vi brug for, og hvordan indsamler vi dem?

Malmö Plastikkirurgi samlar in personlig information om dig när du använder våra tjänster. Informationen erhållas genom din kontakt med oss. Vi använder den information vi samlar in för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina data genereras direkt via din aktivitet på vår hemsida, via mailkorrespondens, via telefonkontakt med oss eller i samband med klinikbesök. Alla data som relaterar till din hälsa och behandling lagras i vårt patientjournalsystem Hlthy, som följer alla GDPR-regler. Data kan också genereras indirekt via våra sociala medier. Nedanför ser du exempel på de data vi samlar in från dig via ovan nämnda kontakter:

 • navn
 • personnummer
 • kontaktoplysninger
 • behandling
 • helbredsoplysninger
 • beskæftigelse
 • nærmeste slægtning
 • før- og efterbilleder i forbindelse med behandling

Hvordan og hvorfor bruger vi dine personlige oplysninger?

For at yde den bedst mulige behandling af dig indsamler Malmö Plastikkirurgi personlige oplysninger, når du benytter vores ydelser. Dine personlige oplysninger kan anvendes til at:

 • yde en god og sikker behandling
 • behandle dine finansielle transaktioner
 • sende bekræftelser på aftaler
 • svare på kundeserviceinformation
 • sende dine anmodede produkt- eller serviceoplysninger
 • holde dig orienteret om vores specialtilbud og ydelser

 

Du skal bekræfte, at du accepterer at afgive dine personlige oplysninger og at Malmö Plastikkirurgi må anvende dem. Hvis nogle af dine personlige oplysninger ændres, efter at du har givet tilladelsen, kan du opdatere dine oplysninger når som helst.

Vi indsamler af og til oplysninger, der publiceres på sociale medier, da det er en vigtig informationskilde til bedre at forstå vores kundekreds. I de fleste tilfælde håndterer vi kunden anonymt. Som eksempel ser vi på, hvilke kundegrupper der foretrækker at kommunikere med os via sociale medier om vores ydelser. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage gennem vores sociale medier, vil vi naturligvis, for at kunne kommunikere med dig og løse de problemer du har, have et register med dit kontaktnavn.

Hvem får adgang til dine personlige oplysninger?

Oplysninger om patienters helbredstilstand og andre personlige forhold indenfor sundhedsvæsenet er altid hemmeligstemplet. Vi videregiver derfor ikke dine personlige oplysninger til andre med mindre, vi er juridisk bundet til det jf. lov og forskrifter (Fx til Forsikringsselskaber, Socialstyrelsen og Smittebeskyttelsesinstituttet), eller vi har fået dit samtykke til at gøre det. Hvis det er muligt, vil vi informere dig, hvis vi deler dine oplysninger på grund af en juridiske forhold.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Der findes tydelige regler i Patientdataloven og Databeskyttelsesforordningen for, hvordan vi skal opbevare eller fjerne dine personlige oplysninger. Ifølge disse regler skal personlige oplysninger i en patientjournal bevares mindst ti år efter den sidste personlige oplysning blev tilføjet.

Få rettet eller fjernet dine personlige oplysninger?

Hvis du har en anden opfattelse i forhold til det som er skrevet i din patientjournal, eller hvis du mener, at en oplysning er forkert, har du ret til at få dette indført i din patientjournal. Ønsker du at fjerne oplysninger fra din patientjournal må du henvende dig til Inspektionen for vård och omsorg, IVO, for at få det prøvet.

Tilbagekaldelse af dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, kan du når som helst tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor.

Opdatering af dine personlige oplysninger

Ifølge loven skal vi sørge for, at indhentede personlige oplysninger er korrekte og aktuelle. Vi opdaterer adresser i vore registre op imod kommercielle eller offentlige tilgængelige kilder. Du kan fravælge denne proces, men der kan dog være lovlige og lovmæssige krav, som kræver, at vi vedligeholder informationerne, hvis du benytter vore produkter/ydelser. Lad os vide om dine kontaktoplysninger ændres eller om du kan se fejl i den information vi har om dig.

Datasikkerhed

Vi behandler alle personlige oplysninger med højst mulig sikkerhed imod ulovlig anvendelse eller ulovlig indtrængning i vores it-systemer. Vi behandler også disse oplysninger med størst mulig sikkerhed for at forhindre bedrageri, spredning af skadelig kode, virusangreb mm. EES består af alle EU-lande og Island, Liechtenstein og Norge. Persondata kan overføres, bearbejdes og lagres i disse lande på en tryg og sikker måde, eftersom de tilbyder en fyldestgørende beskyttelse sammenlignet med Sverige. Vi vil aldrig overføre dine oplysninger til et land udenfor EU/ESS.

Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til omkostningsfrit at få en kopi af al den information Malmö Plastikkirurgi har om dig inklusive personlige oplysninger, korrespondance mm indenfor én frist på 30 dage. Når du ikke længere er kunde hos Malmö Plastikkirurgi, beholder vi dine persondata, ifølge det, der er angivet i vores persondatapolitik og i forhold til lovmæssige forskrifter jf. sundhedsvæsenet. Du kan anmode om at få slettet dine persondata. Det som Malmö Plastikkirurgi sletter afhænger af, hvilke oplysninger vi har om dig.

Hvordan bruger du dine rettigheder?

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, så er du velkommen til at kontakte os. Hvis du vil indgive en klage til den myndighed, der udfører inspektionen, skal du kontakte Integritetsskyddsmyndigheten. Hvis personoplysninger om dig er blevet behandlet på en sådan måde, at de er i strid med Patientdataloven og Databeskyttelsesforordningen, kan du være berettiget til erstatning.

Dataansvarlig

Malmö Plastikkirurgi är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas i samband med klinikens verksamhet. Har du frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår GDPR-ansvarig Lotta Nilsson Möller på mail lotta@malmoplastikkirurgi.se.