BMI kalkylator

|
BMI kalkylator

BMI är en förkortning för Body Mass Index och användas för att bedöma om vikten ligger inom det normala intervallet.

Beräkna ditt BMI här

BMI är baserad på en matematisk formel som beräknar balansen mellan längd och vikt.

< 18,5: Undervikt

18,5-25: Normal vikt

25-30: Övervikt

> 30: Fetma

Ditt BMI är

|
BMI kalkylator